Asociácia vlastníkov bytov
občianske združenie
sídlo: Fedinova 4
851 01 Bratislava
webové sídlo:
www.vlastnik.bytu.sk
e-mail: asociacia@bytu.sk

Asociácia vlastníkov bytov
... zastavme okrádanie vlastníkov bytov ...

Občianske združenie Asociácia vlastníkov bytov vznikla ako odozva na naliehavé problémy, ktoré vlastníkov bytov dlhodobo trápia a riešenie ktorých je bez dôkladného preštudovania mimoriadne širokej problematiky takmer nemožné. Dvojnásobne to platí v krajine ako Slovensko. V krajine s rozbujnenou korupciou, rozpínavou a pritom nevýkonnou štátnou mocou, v krajine s ťažko pochopiteľnými a nekvalitnými zákonmi a zároveň v krajine s ťažkopádnym súdnictvom, v krajine plnej poloprávd, lží, zavádzania, okrádania a rozsiahleho a pritom beztrestného nedodržiavania zákonov. V oblasti spravovania bytových domov toto všetko platí aj viac ako dvojnásobne...

Možno trpíme neskutočne veľkou naivitou, keď si namýšľame, že ako vlastníci bytov zakladáme diskusné fórum, poradenskú organizáciu a systém výmeny informácií v jednom a to všetko preto, aby výsledok našej snahy čo najlepšie poslúžil ostatným vlastníkom bytov v ich orientácii a najmä pri rozhodovaní.

Zastávame názor, že najlepšie sa o svojom dome môže rozhodovať informovaný vlastník. Po dlhoročných skúsenostiach si bez najmenšieho zaváhania dovolíme tvrdiť, že informovanosť vlastníkov je u nás všeobecne na žalostne nízkej úrovni. Čiastočne sa na tomto stave podpisuje nezáujem, naivnosť, apatia či až rezignácia samotných vlastníkov, významnú úlohu zohráva nízke právne povedomie, no najpodstatnejším faktorom je zámerná neinformovanosť zo strany mnohých správcovských spoločností ako aj nejedného predsedu či člena rady spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Prirátajme si k tomu aj podávanie klamlivých, nepodložených či inak nekvalitných informácií a dostaneme stav, v ktorom sa dnes nachádza príliš veľké množstvo bytových domov plných klamaných, okrádaných a zámerne zavádzaných vlastníkov bytov. Príliš veľké množstvo vlastníkov na to, aby boli prehliadnuteľní ale zároveň asi príliš malé na to, aby to vyrušilo našu vládnu elitu z pre ňu oveľa zmysluplnejšej činnosti.

Ako vlastníkom bytov nám teda nezostáva nič iné, ako začať sa spoliehať sami na seba.

Máme ašpirácie pôsobiť v oblasti obhajoby práv a informovania vlastníkov bytov. Nevznikáme ako jedno z ďalších spotrebiteľských združení na Slovensku, nemáme záujem stať sa vazalom prideľovačov rôznych štátnych či európskych grantov a dotácií. Sme a zostaneme nezávislí, aby sme naplnili zámer, ktorý sme si stanovili my už na začiatku našej cesty.

Ak sme vás oslovili, vitajte, sme radi, že nám a tým vlastne aj svojim problémom venujete pozornosť. Budeme vám povďační, ak si nájdete čas a napíšete nám, čo by sme mohli urobiť, možno inak, možno lepšie. Ešte radšej budeme, ak sa rozhodnete pridať sa k nám a pomôcť nám, sebe i ostatným vlastníkom.
Vaše postrehy, pripomienky, rady posielajte na náš mail asociacia@bytu.sk.
Ďakujeme!

Na záver by sme chceli oznámiť, že diskusné fórum je v štádiu testovania a tesne pred spustením. Môžete začať koncipovať vaše otázky, sťažnosti či žiadosti o vysvetlenie.

Miroslav Kantner
Tomáš Orem
a Juraj Svitok
za vedenie asociácie